Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015

Obsahem Analýzy je zhodnocení stavu čerpání evropských prostředků na konci roku 2014, první odhady nedočerpání evropských prostředků na konci programového období 2007–2013, identifikace rizik vztahujících se k ukončování implementace a uzavírání programů 2007–2013 a především nastavení opatření k eliminaci těchto rizik a nových krizových plánů na rok 2015.

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124-2015