Postupy stanovení finančních oprav

V této sekci zveřejňujeme postupy, resp. procentní částky, ze kterých vychází promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně, a to jak v případě pochybení v oblasti zadávání veřejných zakázek, tak v případě pochybění, která nemají přímý finanční dopad. Tabulky týkající se promíjení v oblasti zadávání veřejných zakázek vychází z materiálu používaného Evropskou komisí a ze závazných postupů vydaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Z tabulky týkající se pochybení, která nemají přímý finanční dopad, vychází Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod při promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně u pochybení, která nemají vliv na způsobilost výdajů (tzn. pokud bylo konstatováno porušení rozpočtové kázně na základě proplacení nezpůsobilých výdajů, nelze odvod prominout ani částečně).

Dokumenty ke stažení:

Zásady rozhodování o promíjení penále

Pokyny ke stanovení finančních oprav dle COCOF - Aktualizováno dne 8. 4. 2015

Starší verze dokumentu:

Pokyny ke stanovení finančních oprav dle COCOF 13-0092-00-EN (31. 1. 2014)

Pokyny ke stanovení finančních oprav dle COCOF 07-0037-03-CS (27. 6. 2012)

 

Pokyny ke stanovení finančních oprav dle závazných postupů MMR - Aktualizováno dne 5. 6. 2014

starší verze dokumentu:

Pokyny ke stanovení finančních oprav dle závazných postupů MMR (2. 10. 2012)

 

Finanční opravy při porušení podmínek nemající finanční dopad - Aktualizováno dne 31.3.2017

starší verze:

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad (18. 9. 2015)

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad (8.4.2015)

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad (19.9.2014)

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad (31. 1. 2014)

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad (21. 11. 2013)

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad(15. 4. 2013)

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad (30. 1. 2013)

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad (3. 1. 2013)

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad (27. 6. 2012)