Posuny ukončení realizace projektu za termín uvedený ve výzvě

V této sekci je zveřejněn postup (podmínky) Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen „ŘO ROP SV“), pro mimořádné případy, kdy žadatel/příjemce podá Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace, v němž žádá o prodloužení lhůty pro ukončení realizace projektu nad termín uvedený ve Výzvě pro předkládání žádostí v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod.

ŘO ROP SV se rozhodl jako pomoc žadatelům/příjemcům zveřejnit kompletní podmínky, které stanovuje také interní dokumentace ROP SV, a to s ohledem na skutečnost, že se na tuto problematiku zaměřuje Auditní orgán. Žadatel/příjemce je tak v předstihu informován o kritériích, podle kterých bude žádost o prodloužení lhůty ukončení realizace projektu za termín uvedený ve výzvě posuzována členy Výboru Regionální rady NUTS II Severovýchod.

Tento postup je součástí platného Operačního manuálu ROP SV (interní dokument).

O povolení prodloužení lhůty ukončení realizace projektu za termín uvedený ve výzvě rozhoduje vždy Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod.

Dokument ke stažení: 

Postup ŘO ROP SV - Žádost o prodloužení lhůty ukončení realizace projektu za termín uvedený ve výzvě