Příklady kontrolních listů

V této sekci najdete příklady kontrolních listů ke kontrole zadávání veřejných zakázek a ke kontrole žádostí o platbu. Tyto dokumenty slouží příjemcům k tomu, aby si před podáním žádosti o platbu na Úřad Regionální rady Severovýchod překontrolovali, zda veškeré doklady a dokumentace k veřejné zakázce splňují dané požadavky.  

Zároveň upozorňujeme příjemce, že tyto kontrolní listy nebudou aktualizovány s každou úpravou legislativy či vnitřních postupů, neboť účelem jejich zveřejnění bylo primárně informovat příjemce o okruzích, které jsou ověřovány při kontrole dokládaných dokumentů (a jejich obsahu) k žádosti o platbu a k veřejným zakázkám.

Příklad kontrolního listu ke kontrole zadávání veřejných zakázek - jedná se o kontrolu postupu zadávání veřejných zakázek od 10. 6. 2014.

Příklad kontrolního listu ke kontrole žádostí o platbu - jedná se o kontrolní list k administrativní kontrole interim.