Rozvoj regionálních center (8. kolo výzvy)

Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Počátek příjmu žádosti 16. červen 2008
Ukončení příjmu žádosti 30. září 2008 v 12:00

Seznam registrovaných projektů v 8. kole výzvy oblasti podpory 2.1 - IPRM 

Seznam schválených projektů 8. kolo výzvy OP 2.1 IPRM
Zpráva o výsledcích výběrového procesu 8. kolo výzvy OP 2.1 IPRM

Základní dokumenty

Plné znění výzvy 8. kola výzvy pro oblast podpory 2.1 - IPRM - Seznamuje žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 8. kolo výzvy.

Prováděcí dokument verze 1.03 - Poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci ROP SV realizovat.

Pokyny pro přípravu a realizaci IPRM verze 1.01

Přílohy pokynů pro přípravu a realizaci IPRM

Metodické pokyny

Řeší problémové otázky při implementaci ROP SV a jsou platné  pro 8. kolo výzvy.

Metodické informace

Vysvětlují nebo upřesňují postupy v dokumentaci ROP SV a jsou platné pro 8. kolo výzvy.

Publicita projektu 

Informace a podklady týkající se povinné publicity:

Manuál jednotného grafického stylu

Balíček log - česky

Balíček log - anglicky

Univerzální šablony