Výzvy zaměřené na dopravní obslužnost skončily

DSC_0464.JPG Poslední březnový den skončilo 17. a 18. kolo řízených výzev zaměřených na zlepšení dopravní obslužnosti v Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém kraji, tedy v regionu soudržnosti Severovýchod. Žadatelé o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod předložili na Úřad Regionální rady celkem 25 projektů, v nichž požádali o dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie dosahující bezmála 1,2 miliardy korun.  

„Sedmnácté kolo řízené výzvy na předkládání žádostí o dotaci sledovalo obnovu vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob zajišťujících městskou hromadnou dopravu v rámci závazku veřejné služby a dále podporu infrastruktury a technického vybavení pro veřejnou dopravu, integrované dopravní systémy a ekologizaci ve veřejné dopravě,“ řekl Zdeněk Vašák, vedoucí Odboru metodického řízení programu a monitoringu z Úřadu Regionální rady. Podporu mohly tentokrát získat jen projekty realizované v padesátitisícových městech nebo ty, které mají na daná města významný dopad. „Žadatelé podali celkem šest projektů, tři v Libereckém, jeden v Královéhradeckém a dva v Pardubickém kraji. Ve strukturálních fondech Evropské unie je na tuto výzvu vyčleněno 505 milionů korun. Devatenáct projektů, devět z Libereckého, devět z  Královéhradeckého kraje a jeden projekt z Pardubického kraje, zaregistrovaných v rámci osmnáctého kola řízené výzvy sleduje obnovu vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob zajišťujících městskou hromadnou a regionální dopravu v rámci závazku veřejné služby. Dále sledují podporu infrastruktury a technického vybavení pro veřejnou dopravu, integrované dopravní systémy a ekologizaci ve veřejné dopravě a také rozvoj infrastruktury pro cyklistickou dopravu se zaměřením na zvýšení bezpečnosti provozu. „Projekty podané v rámci osmnáctého kola výzvy mohou být realizovány ve městech s méně než padesáti tisíci obyvateli, přičemž nesmí mít na padesátitisícová města významný dopad,“ vysvětlil Zdeněk Vašák. Na 18. kolo výzvy je ve strukturálních fondech připraveno k čerpání 398 milionů korun. Seznam zaregistrovaných projektů za 17. kolo i 18. kolo výzvy je zveřejněn na webových stránkách Regionální rady v sekci Výzvy a dokumenty.