Výzvy zaměřené na dopravní obslužnost území vyhlášeny

00011_1_.jpg Projekty zlepšující dopravní obslužnost území sledují dvě kola výzev, vyhlášená od 8. ledna do 31. března letošního roku v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Žádosti o dotaci mohou předkladatelé projektů podat na Úřad Regionální rady, konkrétně na jeho Územní odbory v Pardubicích, Hradci Králové a Liberci.

Sedmnácté kolo řízené výzvy na předkládání žádostí o dotaci sleduje projekty zaměřené na obnovu vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob zajišťujících městskou hromadnou dopravu v rámci závazku veřejné služby a dále na podporu infrastruktury a technického vybavení pro veřejnou dopravu, integrované dopravní systémy a ekologizaci ve veřejné dopravě. „V rámci tohoto kola výzvy dostanou podporu pouze projekty realizované ve městech s více než padesáti tisíci obyvateli nebo projekty, které mají na tato města významný dopad,“ řekl vedoucí Odboru metodického řízení programu a monitoringu Zdeněk Vašák z Úřadu Regionální rady. Ze strukturálních fondů je na výzvu vyčleněno 505 milionů korun. Osmnácté kolo řízené výzvy je zaměřeno na podporu obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob zajišťujících městskou hromadnou a regionální dopravu v rámci závazku veřejné služby. Dále sleduje podporu infrastruktury a technického vybavení pro veřejnou dopravu, integrované dopravní systémy a ekologizaci ve veřejné dopravě a také podporu rozvoje infrastruktury pro cyklistickou dopravu se zaměřením na zvýšení bezpečnosti provozu. „Projekty, které rozvíjejí městskou dopravu včetně integrovaných dopravních systémů a ekologizace ve veřejné dopravě, mohou být realizovány ve městech s méně než padesáti tisíci obyvateli, přičemž nesmí mít na padesátitisícová města významný dopad,“ vysvětlil Zdeněk Vašák a dodal: „Zaměření  18. kola výzvy doplňuje oprávněné aktivity z 16. a 17. kola výzvy. Nezahrnuje proto aktivity zaměřené na investice spojené s nákupem a modernizací drážních vozidel veřejné dopravy zajišťujících regionální železniční dopravu v rámci závazku veřejné služby a dále se netýká aktivit sledujících obnovu vozidel MHD a související infrastruktury, které budou realizovány ve městech nad padesát tisíc obyvatel anebo budou mít v těchto městech převažující dopad.“ Na 18. kolo výzvy je ve strukturálních fondech připraveno k čerpání 398 milionů korun.