Ministerstvo financí navrhlo vyjmout pět projektů z financování EU

__R_EU.jpg V prosinci 2017 obdržel Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod stejně tak jako některé další operační programy z programového období 2007 – 2013 dopis od Evropské komise související s uzavíráním programu.

Evropská komise doporučila vyjmout výdaje, které jsou předmětem správního či trestního řízení či šetření OLAF, z evropského financování.

V návaznosti na tento dopis nyní navrhlo Ministerstvo financí vyjmutí 5 projektů z financování Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen „ROP SV“). „Vzhledem k tomu, že se našemu programu podařilo „přezávazkovat“, neohrozí vyjmutí těchto projektů dočerpání celkové alokace programu, resp. výši prostředků poskytnutých z Evropské komise“, uvedla Ing. Helena Kubíčková, pověřená vedením Úřadu. Vyjmutí těchto projektů je předpokladem pro úplné uzavření programu.

Konkrétně se jedná o projekt lázeňského resortu Bratrouchov, kde bylo proplaceno cca 33 mil. Kč, o 2 projekty zahrnující vybudování kulturního a relaxačního areálu s termálními lázněmi v Chrastavě, kde bylo proplaceno celkem cca 121,4 mil. Kč, dále o projekt marketingové propagace Libereckého kraje, kde byly proplaceny cca 4 mil. Kč a projekt lůžkového a sociálního centra pro seniory v Chrudimi, kde bylo proplaceno cca 36 mil. Kč.

U všech výše uvedených projektů došlo k porušení podmínek ROP SV, u některých případů probíhá např. insolvenční řízení, správní či soudní řízení nebo policejní vyšetřování.

Rozhodnutí o vynětí či nevynětí sporných výdajů z evropského financování žádným způsobem nezasahuje do probíhajícího trestního řízení na národní úrovni, ani nemá vliv na případná budoucí správní řízení o odebrání dotace příjemci ze strany poskytovatele dotace. Případné vyjmutí těchto projektů z financování ROP SV tedy nemá vliv na proces vymáhání proplacených finančních prostředků ze strany Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.