Za 563 dní se městské lázně změní na galerii

Právo | 12.9.2011

Zásadní přestavba městských lázní na oblastní galerii začala v pátek nedaleko centra Liberce. Na základní kámen poklepala primátorka Liberce Martina Rosenbergová (ČSSD), její náměstci a další hosté včetně zástupce stavební firmy z Pardubic. „Hotovo bude za 563 dnů včetně přístavby depozitáře. Náklady dosáhnou částky 372 miliónů korun, z toho 85 procent bude dotace EU z regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a zbylé peníze ve výši 15 procent zřejmě poskytne Liberecký kraj,“ sdělil vedoucí odboru koordinace evropských dotací Michal Vereščák.
Dodal, že podle smlouvy bude obnovený objekt vlastnit město po dobu pěti let a pak přejde nová galerie opět pod Liberecký kraj.
„Příprava projektu začala před dvěma roky. Stavbaři nyní vytvoří prostor pro stálé expozice a proměnné výstavy, přizpůsobí interiér přehlednému a bezbariérovému pohybu mezi expozicemi a postaví provozní zázemí galerie včetně pokladny, informací, šaten, kavárny, knihkupectví, toalet, dětského koutku, kanceláří, lektorských místností, depozitáře, ostrahy, dílny a fotoateliéru. Liberečtí radní loni schválili vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby, které vyhrála firma Chládek a Tintěra z Pardubic,“ shrnul náměstek primátorky Lukáš Martin (ČSSD). Dodal, že stěhování exponátů se po ukončení stavby uskuteční podle klimatických podmínek.
Město Liberec odhalilo předloni vpravo na fasádě budovy pamětní desku císaře Františka Josefa I. Novorenesanční budova lázní z let 1901 až 1902 patří k nejcennějším libereckým památkám typu rodinného stříbra a nachází se i v nejvýstavnější liberecké čtvrti. Původně ji postavila a vlastnila tehdejší Liberecká spořitelna. Lázně zpočátku sloužily spíše jako obecní umývárna, prádelna, mandl a kadeřnictví.