Žadatelé o dotaci se v dubnu setkali na semináři

knihovna_2.jpg Seminář pro žadatele o dotaci z 21. kola výzvy, které je v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod zaměřeno na oblast podpory 4.2, konkrétně pak na podporu  spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce a také na rozvoj inovačních aktivit v regionu, se 7. dubna uskutečnil v královéhradecké Studijní a vědecké knihovně.

Semináře se zúčastnili potenciální žadatelé o dotaci, kteří mohou své projekty předkládat od 1. dubna do 30. července letošního roku v rámci 21. kola výzvy. Lektorský tým tvořili zaměstnanci pořádajícího Úřadu Regionální rady. „Sedmatřicet účastníků dostalo základní informace o vyhlášené výzvě a oblasti podpory, také se seznámili s obecnými pravidly a způsobilými výdaji. Hovořilo se o vyplňování žádosti o dotaci a jejích povinných přílohách, na programu bylo také důležité téma veřejných zakázek,“ řekla Lenka Vašátková, vedoucí Územního odboru realizace programu z Hradce Králové, která seminář zahajovala. V závěru semináře vystoupil jako host zástupce projektového týmu projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK), který představil tento projekt financovaný z ROP Severovýchod a jeho přínos pro zvýšení schopnosti předkládat a realizovat kvalitní projekty v NUTS II Severovýchod. Praktickou ukázkou jednoho z pilotních projektů byl projekt Střední odborné školy veterinární z Hradce Králové, zaměřený na vytvoření podmínek pro výuku nového studijního oboru Veterinární technik, laborant. "Je to jeden ze vzorových projektů, které mají inspirovat žadatele při tvorbě projektových žádostíi a příjemce pak při realizaci projektů," uvedla Blanka Langerová z Úřadu Regionální rady. Více informací k projektu PAAK naleznete na http://www.cep-rra.cz/paak/.
Všechny prezentace ze semináře jsou ke stažení zde.