Žadatelé o dotaci v aktuální městské výzvě mohou využít nové indikátory

EU.jpg Až do 31. ledna 2012 lze v rámci 28. kola výzvy předkládat projekty zaměřené na rekonstrukci či modernizaci školských a zdravotnických objektů. Tentokrát mohou žadatelé ve své projektové žádosti vybrat i doplňkové monitorovací indikátory, které zefektivní monitorování podporovaných aktivit předkládaných projektů.  

Konkrétně se jedná o indikátory: Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání (65 12 03) a Plocha nově vybudovaných objektů pro zdravotnictví (65 12 04). „U obou indikátorů sledujeme počet metrů čtverečních užitné plochy nově vybudovaných objektů. Lze je naplnit jen v souvislosti s výstavbou, nikoli s vybavením objektů,“ vysvětlil Daniel Jankovič z Úřadu Regionální rady Severovýchod.
Více se o výzvě dočtete zde.