Žadatelé z 24. kola řízené výzvy potřebují zvláštní potvrzení

picture_main.jpg Metodický pokyn č. 30 platný od 10. září tohoto roku informuje žadatele o dotaci z 24. kola řízené výzvy zejména o tom, že potvrzení o tematické, časové či místní návaznosti jejich projektu na projekt Kuks - Granátové jablko jim vydá Národní památkový ústav nebo Ministerstvo kultury ČR. 

Jednou z povinných příloh žádosti o dotaci z ROP Severovýchod v rámci 24. kola řízené výzvy je potvrzení o časové, tematické či místní návaznosti předloženého projektu na projekt Kuks - Granátové jablko podporovaný v Integrovaném operačním programu. "Jak je uvedeno v novém Metodickém pokynu č. 30 , žadatelům vydá toto potvrzení Národní památkový ústav coby příjemce dotace na Kuks – Granátové jablko,“ řekl Zdeněk Vašák, vedoucí Odboru metodického řízení a monitoringu z Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, a dodal: „Národní památkový ústav je státní příspěvkovou organizací. Proto budeme akceptovat i potvrzení vydané ministerstvem kultury“.