Zadavatelé veřejných zakázek, žádejte o vysvětlení drobných chyb v nabídce

p.jpg Pokud zadavatel veřejné zakázky vyloučí nabídku uchazeče, aniž by ho vyzval k vysvětlení zřejmých a tedy i odstranitelných chyb, postupuje nesprávně. Vystavuje se tak riziku, že přijde o část dotace vyčleněnou na danou veřejnou zakázku, a tato částka obvykle není zanedbatelná.

„Apelujeme proto na příjemce dotací z ROP Severovýchod, aby postupovali podle Zákona o veřejných zakázkách (dle ust. § 76 ) a v případě nejasností v nabídce požádali uchazeče o písemné vysvětlení, později případně o ústní výklad před hodnoticí komisí,“ říká Lenka Fodorová, koordinátorka Úseku kontroly a nesrovnalostí Úřadu Regionální rady Severovýchod. „Doporučujeme, aby zadavatel využíval těchto zákonných možností, zejména pokud se jedná o početní chyby, chyby v zaokrouhlování, rozdílné ceny v nabídkách, nedodržení struktury ocenění položek nebo pokud jde o nulové nebo neoceněné položky ve výkazu výměr. Vysvětlení uchazeče by však nemělo zásadně změnit nabídkovou cenu,“ dodává Fodorová, podle níž by měl zadavatel také zamezit riziku neporovnatelnosti nabídek. Měl by postupovat v souladu se zásadami uvedenými v § 6 zákona  a zohlednit související judikaturu i rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Bližší informace získáte na Územních odborech realizace programu v Pardubicích, Liberci a Hradci Králové.