Zajímá Vás dobrá praxe projektů? Přijďte na seminář

DSC_0854.JPG ROPfórum 2010, informační akce Regionální rady NUTS II Severovýchod, pokračuje. Konkrétně „Dobrou praxí projektů“, seminářem určeným žadatelům i příjemcům dotace, laické i odborné veřejnosti, zkrátka všem, kteří se zajímají o realizaci a s ní spojenou administraci projektů podpořených v rámci ROP Severovýchod. Proběhne 19. října od 9 do 12.30 hodin ve Velkém sále Congress Centre pardubického AFI Palace.

„V rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod bylo dokončeno už více než sto projektů. Na nich je třeba se učit a ukazovat postupy, které se osvědčily,“ vysvětlil Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady. Sami příjemci zvolili tři nejpalčivější témata, o nichž se chtějí dozvědět víc. Patří k nim veřejné zakázky, změny v projektech a udržitelnost projektů. „Uvedeme konkrétní příklady konkrétních projektů,“ řekla Gabriela Chybová, členka lektorského týmu. Účastníky semináře tedy čeká společné řešení problémů, s nimiž se setkávají. Nezanedbatelná jsou i osobní setkání a výměna zkušeností s čerpáním unijních prostředků.

 Během akce přítomní zhlédnou videospoty z vybraných projektů podpořených v rámci ROP Severovýchod, aby mohli pro jeden z nich hlasovat. Zástupci tří nejlepších projektů převezmou v závěru semináře z rukou předsedy Regionální rady Radko Martínka malou pozornost. Pardubický hejtman na místě pokřtí i novou publikaci Regionální rady věnovanou úspěšným projektům. Doprovodný program doplní  plakátová výstava realizovaných projektů, instalovaná během letošního roku například ve Dvoře Králové nad Labem, v Chrastavě, v Hradci Králové či v Poličce. Mapuje projekty z Libereckého, Královéhradeckého i Pardubického kraje tvořících region soudržnosti Severovýchod.    

 Zájemci se mohou na seminář zaregistrovat do 11. října 2010, a to prostřednictvím e-mailu j.semerad@rada-severovychod_cz. Vzhledem ke kapacitě sálu uvítáme maximálně tři zástupce z každého projektového týmu. Další organizační pokyny obdrží potenciální účastníci po zaregistrovaní.