Zajímá Vás hodnocení projektů? Nahlédněte

images.jpg Jak se v rámci ROP Severovýchod hodnotí projekty? Kolik osob se na hodnocení podílí? Na tyto a další otázky týkající se projektů, které dostaly finanční podporu z ROP Severovýchod, odpovídá Úřad Regionální rady Severovýchod v nové webové sekci.

Informace o zásadních výzvách koncentrujeme na jedné stránce. Chceme, aby bylo zřejmé, že systém hodnocení v rámci ROP Severovýchod je logický a transparentní,“ řekl Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod. Kromě popisu třístupňového hodnocení projektů tu naleznete také výsledky některých výzev vyhlášených v rámci ROP Severovýchod. „Jsem přesvědčen, že žádný jiný operační program v České republice dosud nezveřejnil na svých internetových stránkách tyto informace tak přehledně,“ doplnil ředitel Semorád.

Podrobnosti o výzvách a hodnocení vždy byly a jsou zveřejňovány na webu Regionální rady u daných výzev v sekci Výzvy a dokumenty a dále v sekci Regionální rada u konkrétního zasedání Výboru Regionální rady.