Zaplacení vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně bude jednodušší

p.jpg Hradec Králové, Pardubice, Liberec - Zjednodušit administraci projektů a zmírnit některé překážky, které brání plynulému proplácení dotací z ROP Severovýchod. To je účel nového metodického pokynu, který se vztahuje k možnosti uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně formou zápočtu k podané žádosti o platbu. Pokyn na svém posledním zasedání schválil Výbor Regionální rady.

 „V případě, že je příjemci vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně a zároveň předložil Úřadu Regionální rady žádost o platbu, může poskytovatel dotace započíst odvod vůči této žádosti o platbu a příjemci následně proplatit poníženou část,“ objasnil ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák. Regionální rada jako řídící orgán se těmito postupy snaží vyjít vstříc příjemcům v souvislosti s jejich finančními možnostmi a dále s ohledem na blížící se ukončování Regionálního operačního programu Severovýchod, kdy je nezbytné urychlit administraci projektů a zmírnit některé překážky bránící plynulému proplácení dotací.

Metodický pokyn s označením 57 je platný od 2. května. Bližší informace naleznete zde, anebo se můžete informovat na územních odborech realizace programu v Liberci, Pardubicích a Hradci Králové.