Zásadní milník v ukončování ROP Severovýchod - Závěrečná zpráva o provádění byla odeslána do Evropské komise

EU.jpg Včera byla prostřednictvím informačních systémů do Evropské komise odeslána Závěrečná zpráva o provádění ROP Severovýchod a další dokumenty potřebné k ukončení programu.

Odeslání zprávy do Evropské komise je zásadním milníkem v procesu ukončování Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Vlastnímu odeslání zprávy předcházelo mnohaměsíční úsilí při plnění dlouhé řady dílčích kroků stanovených v rámci interního harmonogramu ukončování.

Na zprávě se podílel celý tým lidí, její první řádky byly napsány už na jaře loňského roku a kapitoly postupně přibývaly. Zpráva prošla několika koly připomínkových řízení ze strany horizontálních partnerů, přičemž všechny připomínky či návrhy na doplnění byly průběžně vypořádávány. V souladu s nadřízenou metodikou pro ukončování byla zpráva v prosinci 2016 schválena členy Monitorovacího výboru ROP Severovýchod. Následně pak byla aktualizována po schválení závěrečné certifikace a v návaznosti na finální výkaz výdajů.

Povinnost zpracovat Závěrečnou zprávu o provádění programu a odeslat ji ve stanoveném termínu 31. 3. 2017 do Evropské komise vyplývá z Obecného nařízení (Nařízení rady č. 1083/2006). Závěrečná zpráva o provádění ROP Severovýchod představuje souhrn informací o jednotlivých prioritních osách, finančním čerpání, plnění indikátorů, o publicitě programu a dalších tématech za celé programové období. Samotná zpráva má více než dvě stovky stran a před odesláním musela být také přeložena do anglického jazyka.

„Odeslání závěrečné zprávy představuje stěžejní krok pro úspěšné uzavření programu. Nyní budeme čekat na případné připomínky ze strany Evropské komise, které bychom měli obdržet do pěti měsíců,“ uvedla Lenka Vašátková, ředitelka Úřadu Regionální rady Severovýchod. „Samozřejmě i nadále průběžně pokračuje monitorování a kontrola realizovaných projektů v době udržitelnosti a naši zaměstnanci se také intenzivně zabývají povinnou archivací dokumentace,“ doplnila Lenka Vašátková.

V programovém období 2007 - 2013 bylo v rámci ROP Severovýchod vyhlášeno celkem 48 výzev pro předkládání projektových žádostí o poskytnutí dotace. Zrealizováno bylo 748 projektů, které přispěly k rozvoji obcí a měst, cestovního ruchu, modernizaci dopravní infrastruktury, rozvoji školství, zdravotnictví a sociální oblasti. Příjemcům realizovaných projektů bylo proplaceno téměř 19 miliard korun. 

Závěrečnou zprávu o provádění ROP SV naleznete zde.