Zástupci krajů hovořili o závěrech Páté kohezní zprávy Evropské komise

na_web.jpg O závěrech Páté kohezní zprávy, kterou letos na podzim vydala Evropská komise a která věnuje pozornost hospodářské, sociální a územní soudržnosti Evropské unie, diskutovali v úterý 7. prosince zástupci českých a moravských krajů a Svazu měst a obcí. Ti se setkali v Pardubicích na Řídicím výboru regionů.

Více se dočtete v tiskové zprávě.