Zástupci krajů řešili také evropské dotace

Pardubický deník | 19.9.2011


Pardubice - V Pardubicích zasedala komise Asociace krajů ČR pro regionální rozvoj a evropské záležitosti.
Za hostitelský kraj se jednání zúčastnil náměstek hejtmana Roman Línek.
Komise se zabývala především současnou problematikou přípravy využívání evropských fondů pro další programovací období po roce 2013.
„Je nezpochybnitelné, že regionální operační programy, které řídí kraje, čerpají evropské dotace nejlépe z celé České republiky. Zvláštně pak působí centralizační snahy současné vlády, která pro příští období prosazuje zrušení úspěšných regionálních programů,“ komentuje Línek a dodává: „Komise nevidí žádný důvod, proč v období po roce 2013 oslabovat u evropských dotací fungující pozici krajů a přenášet ji do Prahy.“