Závěrečná zpráva o provádění ROP Severovýchod už má svou podobu. Zásadní dokument směřující k uzavření programu teď čeká připomínkování i od Evropské komise

Dvůr Králové nad Labem – Přestože už v rámci ROP Severovýchod byly všechny projekty dokončeny a zároveň již byly rozděleny veškeré prostředky, které poskytla do programu Evropská unie, ještě zdaleka není práce úředníků u konce. V tuto chvíli kromě kontroly projektů, jimž stále běží doba udržitelnosti, je potřeba program řádně uzavřít. První verze Závěrečné zprávy o provádění ROP Severovýchod se nyní dostala na stůl členům Výboru Regionální rady Severovýchod. Ti návrh zprávy projednávali na svém 62. zasedání, které se uskutečnilo 29. září ve Dvoře Králové nad Labem. 

„Jedná se o zásadní dokument, který je požadován Obecným nařízením Evropské komise. V něm musí být kompletně a velmi podrobně zdokumentován průběh Regionálního operačního programu Severovýchod. Kromě finančních údajů jsou ve zprávě zahrnuty také další informace, například o skladbě projektů, jejich úspěšnosti, kritériích výběru anebo o publicitě programu,“ objasnila ředitelka Úřadu Regionální rady Severovýchod Lenka Vašátková.

 Členové Výboru schválili návrh zprávy a nyní bude následovat několik podstatných kroků. Do konce roku se k dokumentu musí vyjádřit nejen orgány na národní úrovni, mezi nimiž jsou Národní orgán pro koordinaci (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), Auditní orgán nebo Platební a certifikační orgán (Ministerstvo financí ČR), ale také samotná Evropská komise. „V tuto chvíli se jedná o první verzi závěrečné zprávy, která bude poslána k připomínkám dalším institucím, především pak Evropské komisi. Po obdržení jednotlivých zpětných vazeb případné komentáře zapracujeme a bude dál pokračovat proces schvalování závěrečné zprávy,“ objasnila ředitelka Vašátková.

 Členové Výboru měli na programu i další pravidelné body jednání a navíc měli možnost si také prohlédnout dva projekty, které byly z ROP Severovýchod podpořeny. Prvním z nich byl pavilon goril ve dvorské zoologické zahradě a druhým z nich přilehlý areál Safari kempu. „Cestovní ruch a jeho rozvoj je velmi důležitou oblastí v Královéhradeckém kraji. I proto patří tyto dva projekty k velmi důležitým a především povedeným,“ poznamenal Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje a 1. místopředseda Regionální rady Severovýchod.

 Další zasedání Výboru se uskuteční v prosinci, stejně jako zasedání Monitorovacího výboru, který bude taktéž závěrečnou zprávu ROP Severovýchod projednávat.