Změnit termín ukončení či zahájení realizace projektu už není tak snadné. Nesmí ohrozit vyčerpání dotací

Zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Sever... Hradec Králové – Složitější rozhodování teď mají členové Výboru Regionální rady Severovýchod, který se sešel poprvé v letošním roce ve středu 28. ledna. S blížícím se koncem ROP Severovýchod a snahou dočerpat 100 procent přidělených prostředků musejí příjemci počítat s tím, že jejich žádostem o prodloužení termínu ukončení projektu anebo zahájení realizace nemusí být vyhověno. 

„V poslední době se na územní odbory Úřadu Regionální rady Severovýchod čím dál častěji obracejí příjemci, kteří se dotazují nebo rovnou žádají o prodloužení realizace projektu. Nejčastějším důvodem jsou neúspěšně zrealizované veřejné zakázky, vynucené změny v projektu či jiné překážky v realizaci. Nicméně rok 2015 je posledním, kdy je možné čerpat dotace v rámci ROP Severovýchod. Pro realizované projekty to znamená, že musí být dokončeny v termínech dle příslušného kola výzvy,“ podotkl ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák.

Pracovníci Úřadu tak již delší dobu intenzivně komunikují s příjemci a na tuto skutečnost je upozorňují. Aby se stihlo vše zadministrovat a proplatit včas, musí být většina projektů hotova v polovině roku. „Pouze ve výjimečných případech je nejzazším termínem prosinec. Neznamená to však, že automaticky by bylo možné u projektů lhůty prodlužovat,“ zdůraznil Lubomír Franc, 1. místopředseda Regionální rady Severovýchod a hejtman Královéhradeckého kraje. Podobná pravidla platí i v případě změny termínu zahájení realizace projektu. Pokud by hrozilo, že se nestihne vše zrealizovat včas, pak takové žádosti Výbor spíše nevyhoví. „Apelujeme na příjemce, aby se snažili dodržovat harmonogram, čímž se vyhnou možným komplikacím a v nejhorším případě i možné ztrátě dotace,“ dodal ředitel Vašák.

Výbor Regionální rady se tentokrát zabýval hned pěti takovými žádostmi. Jedním z předkladatelů byla i Střední průmyslová škola v Hronově, která získala dotaci 2,4 milionu korun na modernizaci vybavení laboratoří a učeben. Škola měla zahájit realizaci nejdéle do 20. listopadu loňského roku, avšak kvůli nečekaným problémům s veřejnou zakázkou požádala o prodloužení této lhůty do 31. ledna. „Vzhledem k nízkému riziku, že by nebyl projekt dokončen, Výbor této žádosti vyhověl. Navíc příjemce s Úřadem aktivně spolupracuje a řeší nastalou situaci,“ objasnil 1. místopředseda Lubomír Franc. Podobné komplikace přiměly k podání žádosti o prodloužení termínu zahájení realizace, SOŠ a SOU Vocelova v Hradci Králové. I v tomto případě Výbor žádosti vyhověl a škola tak o 2,8 milionu korun z ROP Severovýchod nepřijde. Zahájit dovybavení lakovny a dopravní učebny v Centru odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu musí do 20. února.

 

V letošním roce by mělo být dokončeno 112 projektů, přičemž ještě přibydou další, které kraje předložily v rámci posledního kola 41. výzvy. Proplaceno už bylo téměř 15 miliard korun, čtyři však stále ještě zbývají. 

Celé znění tiskové zprávy najdete také zde.