Změny finančních plánů se budou posuzovat přísněji

is_1_.jpg O prodloužení termínu, v němž je třeba vyčerpat dotaci, žádají příjemci stále častěji. Celému regionálnímu operačnímu programu však mohou způsobit problém s dodržením plánu čerpání finančních prostředků. Proto budou jejich žádosti posuzovány přísněji.

ROP Severovýchod plní každý rok závazná evropská pravidla čerpání dotací. Nepřiměřené posuny finančních plánů mohou tato pravidla porušit. „Znamenalo by to ztrátu části vyčleněných prostředků z Evropské unie, což nemůžeme připustit. Proto příjemce upozorňujeme, aby dokončovali své projekty včas a nespoléhali na možný posun termínu - byť by vyhověl termínu pro dokončení projektu uvedenému ve výzvě,“ řekl Zdeněk Vašák, ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod.