Zprávu NKÚ respektujeme, ale máme vůči ní výhrady

EU.jpg Nejvyšší kontrolní úřad dnes vydal tiskovou zprávu věnovanou výsledkům kontroly ROP Severovýchod v letech 2007 až 2011. "Závěry NKÚ respektujeme, ale máme vůči nim výhrady," řekl Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod.

NKÚ popisuje chybné proplacení 27,4 milionů korun, což je výpočet, který odpovídá stoprocentnímu krácení dotací u projektů, u nichž se podle NKÚ chybovalo. Evropská komise však tento postup České republice  vytýká. Požaduje, aby byly uváděny skutečné sankce, které na chybující příjemce dopadnou. Tedy že nevrátí sto procent z chybné zakázky, ale podle evropských pravidel jen například pět procent, což je v celkovém výpočtu diametrální rozdíl. Podle Regionální rady tedy konečné sankce, které na základě kontrolních zjištění dopadnou na příjemce, nepřesáhnou 4,2 miliony korun.

Podle NKÚ porušila Regionální rada pravidlo čtyř očí, když v letech 2007 až 2009 posuzoval technickou kvalitu projektu jeden odborník (každý projekt jiný). Regionální rada prohlašuje, že projekty předložené do roku 2009 hodnotilo celkem devět osob, z toho dva úředníci Regionální rady, jeden odborník na technickou kvalitu a šest členů expertní komise. Kromě toho neexistuje žádná zákonná nebo jiná norma, která přikazuje využít k hodnocení dva nezávislé experty. Toto pravidlo nevyplývá z žádného nařízení Evropské unie ani ze zákona. Navíc tento postup NKÚ nenapadl ani při kontrole v roce 2010, ani ostatní kontrolní orgány, které ROP kontrolovaly, čímž nepřímo potvrdily jeho správnost. Je s podivem, že NKÚ toto Regionální radě vytýká, i když se Regionální rada sama o sobě bez jakýchkoli upozornění či vnějších požadavků rozhodla přizvat dalšího experta na technickou kvalitu, a to pro výzvy vyhlášené od roku 2009. „Jsme přesvědčeni, že kdyby Regionální rada sama o sobě nezavedla hodnocení dvěma experty, NKÚ se k tomu nebude vyjadřovat ani nyní. Regionální rada je tak paradoxně sankcionována za snahu ještě více zprůhlednit postupy hodnocení,“ komentoval případ Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod.

NKÚ se vyjadřuje také k údajně subjektivnímu a nepřezkoumatelnému  hodnocení šestičlenné expertní komise. Uvádí příklad rekonstruovaného kláštera v Hostinném, který v jedné výzvě díky tomuto hodnocení relevance a potřebnosti projektu v regionu neuspěl, ale ve druhé výzvě, se stejným projektem, uspěl.
lenové expertní hodnoticí komise hodnotí na základě jasně definovaných otázek s tím, že hodnotí každý sám a výsledkem je průměr všech šesti hodnocení," pokračoval ředitel Semorád. Zmíněný klášter v Hostinném, který je dnes mimo jiné zařazen mezi 15 objektů nominovaných na Stavbu roku 2012, byl skutečně hodnocen dvakrát. Podruhé uspěl také proto, že expertní komise, která posuzuje potřebu a relevanci projektu v rámci daného kraje postupovala podle nového Programu rozvoje Královéhradeckého kraje. Zcela logicky se tak hodnocení expertní skupiny, pro níž je tento dokument stěžejní, muselo lišit od prvního hodnocení projektu.

Více se dočtete v tiskovém prohlášení.