Zrušení Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Na základě zákona č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, bude Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod k 31. 12. 2021 zrušena.

Právním nástupcem je Česká republika. Všechny práva a povinnosti RR SV od 1. 1. 2022 přecházejí na Českou republiku, jejíž jménem jedná Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, pro oblast danových řízení pak Ministerstvo financí ČR.

Kontaktní osoba na MMR je Ing. Jiří Kořínek, vedoucí oddělení administrace projektů, odbor Řídicího orgánu OPTP, tel. č.: +420 224 861 265, e-mail: jiri.korinek@mmr_cz.