ZUŠ v Litomyšli má díky ROP Severovýchod nové učebny i nahrávací studio

Slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor Litomyšl - Po roce příprav a stavebních prací se žáči a učitelé ZUŠ Bedřicha Smetany v Litomyšli dočkali slavnostního otevření zbrusu nových podkrovních prostor. Díky více než pětimilionové dotaci z ROP Severovýchod tady mohly vzniknout tři učebny, nahrávací studio a škola teď nabízí nové vzdělávací programy. Prohlédnout si novou i starou část "lidušky" mohli návštěvníci a pozvaní hosté v úterý 15. dubna odpoledne. Slavnostní akt zpestřil také koncert žáků.

Plán projektu Inovace studijních programů podmíněná modernizací prostor Základní umělecké školy (ZUŠ) Bedřicha Smetany v Litomyšli se zrodil před necelým rokem. Tehdy byly půdní prostory v budově školy nevyužívané. Dnes se z nich staly reprezentativní učebny především pro výuku dechových a elektronických nástrojů. „Díky realizaci projektu má škola konečně dostačující a zároveň moderní prostory pro výuku hudebního oboru. Z původního sálku v hlavní budově jsme vytvořili „multimediální učebnu hudební nauky", která je vybavena audio/video technikou, interaktivní tabulí s magnetickým popisovatelným povrchem a 10 žákovskými pracovišti, vybavenými počítači s výukovými programy pro nácvik rytmu, intonace, sluchu, hudební teorie, psaní not a hudebních nástrojů. Nový způsob výuky se bude odvíjet od propojení klasických výukových metod s využitím počítačů a ostatní elektrotechniky,“ vysvětluje ředitelka ZUŠ Markéta Hegrová.

Modernizace budovy však pomůže také dětskému pěveckému sboru, který má vynikající výsledky a prvotřídně reprezentuje školu na českých soutěžních přehlídkách, ale neměl vlastní zkušebnu s požadovaným vybavením. „Díky rekonstrukci hlavní budovy výuka sboru nebude nijak časově ani prostorově omezena a budeme moci do praxe kromě klasické formy výuky, která je nezbytná u začínajících sborů, uvést také nejrůznějších formy mezioborových projektů,“ upřesňuje ředitelka.

Stavební úpravy ovšem byly jen částí projektu. „Škola chce umělecké předměty přiblížit požadavkům současného žáka a na základě toho připravila novou koncepci modernizace forem výuky elektronických nástrojů, hudební nauky a dětského pěveckého sboru," přibližuje dřívější ředitel ZUŠ a současný místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar a Markéta Hegrová dodává: „Inovace a modernizace výuky se dotkne oblasti nahrávání zvuku a výuky hudební nauky. V rámci výuky EKN nabízíme předmět „Záznam a zpracování zvuku", který chceme postupně integrovat i do výuky jiných nástrojů a do budoucna by se z něj stalo samostatné studijní zaměření. Výuka tohoto předmětu bude probíhat v novém nahrávacím studiu.“

Realizace projektu přišla na necelých 10 milionů korun, přičemž město Litomyšl získalo z ROP Severovýchod dotaci převyšující pět milionů korun.

Fotogalerii ze slavnostního otevření najdete zde.